Dižjūra.

5. diena. Ziemupe - Pāvilosta.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 21 km

Ilgums: 7 – 9 h

Starts: Ziemupes pludmale, iepretim

Finišs: Pāvilostas TIC, iepretim 

Maršruta gaita: Ziemupe – Akmensrags – Pāvilosta

Ceļa segums: Smilšaini, oļaini (nelieli oļi), vietām plaši (pie Akmensraga), vietām šaurāki smilšaini liedagi. Pāvilostā – asfalts.

Grūtības pakāpe:  

Šķēršļi: Sakas upi šķērsojam pa tiltu (Meža iela). Pāvilostas
ostā Sakas upei iespējams pārcelties pāri ar kuģīti, kurš iepriekš jāpiesaka pa tālruni +371 29409848. Mazās upītes un strauti mazūdens periodā ir pārbrienami.

Bīstamas vietas: Ostmalas ielā nav gājēju ietves.

Der zināt! Starp Ziemupi un Pāvilostu piekrastē nav veikalu un ēdināšanas vietu.

Alternatīvas: No Ziemupes līdz Akmensragam un tālāk – līdz Pāvilostai nelabvēlīgos laika apstākļos var aiziet pa meža ceļu un takām.