Dižjūra.

11. diena. Staldzene - Oviši.

SEE Vērts redzēt

Oviši

Latvijas brīvvalsts laikā Ovišos bijusi 51 sēta, mūsdienās palikušas 10. Dažās vēl saglabājušās senlaicīgas būves un īpatnēja žogu sistēma.

Austras koks Ovišos

Tā augstums ir 6,5, metri, platums – 5 metri. Austras koks ir uzstādīts tā, lai tajā varētu atstaroties Jāņu rīta saullēkts.

Ovišu bāka

Ovišu bāka ir uzskatāma par pirmo vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā (1814.g). Akmens mūra torņa diametrs ir 11,5 m un augstums ir 37 m. No bākas paveras skats uz jaunāko bāku Latvijā - Irbes bāku jurā un Latvijas augstāko bāku Miļeļtorni. +371 26264616