Dižjūra.

11. diena. Staldzene - Oviši.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 17 km

Ilgums: 6 – 8 h

Starts: Staldzenes , iepretim pludmalei

Finišs: Ovišu centra , 0,5 km no pludmales

Maršruta gaita: Staldzene – Liepene – Jaunupe – Oviši

Ceļa segums: Smilšaini un oļaini liedagi. Pa oļiem ir jāiet tad, kad jūra ir „pacēlusies” – lielu viļņu laikā. Bezvēja laikā parādās smilšainas pludmales. Krastmala ļoti mainās pēc vētrām, var būt „mīksti” saskalota smilts. Pie stāvkrastiem – izskaloti māli.

Grūtības pakāpe: 

Šķēršļi: Jaunupe mazūdens periodā ir pārbrienama. 

!!! Ziemas, pavasara un rudens sezonā gājējiem Staldzenes – Liepenes posmā (6 – 7 km) iesakām izvēlēties gājienu pa mazajiem meža ceļiem, kas ved paralēli jūras krastam. Stāvkrasts šajā sezonā ir viļņu apskalots un pa liedagu to lielākoties nevar noiet.

Bīstamas vietas: Stāvkrasti, pa kuriem nedrīkst kāpt un iet tuvu to apakšpusei vētras un lietus laikā, jo var veidoties noslīdeņi un smilšu – augsnes nobrukumi. 3 - 4 km ZA no Staldzenes ir izveidojies šaurs liedaga posms ar stāvkrastu, ko stipra ZR, R, DR vēja laikā (+- 10 m/s un vairāk) apskalo viļņi. Šajā situācijā ir jāizvēlas doties pa Staldzenes ielu Liepenes virzienā, kur tā pārtop par meža ceļu un pēc ~ 3,5 km sasniedz Liepeni. Liepenē ceļš iziet pie jūras.

Der zināt! No Staldzenes līdz Ovišiem nav veikalu un ēdināšanas vietu. Iepriekšējais veikals ir Ventspilī (Pārventā), nākamais – tikai Mazirbē (> 60 km, pārtika jāsagatavo trīs ar pusi dienu gājumam).

Alternatīvas: Jaunupi un Ovišus savieno meža ceļi un takas.