Baltic Coastal Hiking publications

Jurtaka Rokasgramata
Rokasgrāmata uzņēmējiem

Šī rokasgrāmata ir paredzēta plašam lietotāju klāstam: tūrisma uzņēmējiem, pašvaldībām un tiem tūrisma speciālistiem, nevalstiskajām organizācijām un ikvienam, kas plāno attīstīt uzņēmējdarbību vai citas iniciatīvas kājāmgājēju tūrismā.

  Vairāk
Jurtaka Stylebook
Jūrtakas vizuālās identitātes rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata ir paredzēta Jūrtakas produktu vizuālās identitātes veidošanai un marketinga aktivitātēm.
Lejuplādēt rokasgrāmatu:

Lejuplādēt
Jurtaka Marķēšana
Jūrtakas marķēšanas vadlīnijas

Vadlīniju mērķis ir izveidot vienotu pārgājienu maršruta gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā marķēšanas sistēmu, uz kuras pamata balstīt maršruta marķēšanu dabā.